school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Nuosavybės teise priklausančios žemės mokesčio lengvatą ūkininkai galės gauti ir šiais metais

Atsižvelgiant į tai, kad šiais metais Registrų centrui perskaičiavus žemės sklypų vertes, žemės mokestis daugeliui ūkininkų padidėjo, Utenos rajono ūkininkams siūlome pasinaudoti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-272 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, priimto š. m. spalio 26 d., teikiama žemės mokesčio lengvata.
Žemės mokesčio lengvata (50 proc.) 2023 m. gali būti teikiama asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:


1. deklaruoja gyvenamąją vietą Utenos rajone;
2. yra įregistravę ūkininko ūkį arba yra registruoti kaip ūkio partneriai ir einamaisiais metais atnaujino ūkio duomenis Ūkininkų ūkio registre (netaikoma juridiniams asmenims) (ūkio centras turi būti Utenos rajone);
3. yra įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (valdos valdytojai) arba registruoti kaip valdos valdytojo partneriai arba valdos valdytojo šeimos nariai (valdos centras turi būti Utenos rajone);
4. 2023 m. deklaravo žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS);
5. vykdo žemės ūkio veiklą nuosavybės teise valdomuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, esančiuose Utenos rajone;
6. asmens arba jo šeimos narių (kai vedamas bendras ūkis) pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau nei 50 proc. visų gaunamų pajamų per praėjusius kalendorinius metus ir šios pajamos yra ne mažesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės einamaisiais metais patvirtintos 1,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) per 12 mėn. (2023 m. MMA – 840,00 Eur, o pajamos, kurias 2022 m. iš žemės ūkio veiklos turėjo būti gavęs ūkininkas – ne mažiau 15 120,00 Eur.)
Žemės mokesčio lengvata (100 proc.) gali būti teikiama asmenims, kurie atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus bei kurie 2023 m. kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją dėl deklaruotų žemės ūkio kultūrų žalos įvertinimo ir kurių žemės ūkio kultūroms Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Komisija dėl nepalankių gamtinių reiškinių padarinių įvertinimo nustatė pakenkimus dėl stichinių hidrometeorologinių reiškinių.
Žemės mokesčio lengvata neteikiama:
1. kai asmuo einamaisiais metais deklaravo daugiau kaip 80 proc. ganyklų, pievų arba daugiamečių žolių, skaičiuojant nuo bendro einamaisiais metais deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto, ir asmuo ar jo valdos partneris neturi žolėdžių ar kitų ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.;
2. kai asmeniui apskaičiuota žemės mokesčio lengvatos suma yra mažesnė kaip 30,00 Eur.;
3. apleistam žemės sklypui ar jo daliai.
Prašymus žemės mokesčio lengvatai gauti iki 2023 m. gruodžio 1 d. priima ir papildomą informaciją teikia:
• Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistai, dirbantys seniūnijose (kontaktų sąrašas pridedamas);
• Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. Nr. 8 389 43538, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:
• pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
• Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotos einamųjų metų žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos kopija;
• pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 (2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-215 redakcija), 1 priedas).
Prašymo forma, pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistų, dirbančių seniūnijose, kontaktų sąrašas skelbiamas Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt (https://utena.lt/lt/aktuali-informacija/4765-2023-11-07)

Prašymo forma >>>
Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas >>>
Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistų, dirbančių seniūnijose, kontaktų sąrašas >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041