school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Sudeikių seniūnijos bendruomenių vykdyta veikla 2023 m.

2024 02 21 Sudeikiu isvykaSudeikių seniūnijoje 2023 m. veikė 5 nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės), kurios vykdė šias projektines veiklas:
Kultūros ir socialinės plėtros centras
1. Projektas “Alaušas – 2023“, įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programą. Įgyvendinto projekto vertė – 1300,00 Eur. Pagal Kultūros tarybos prioritetą – „Kūrybinės patirtys“, projektas “Alaušas – 2023“ finansuotas 2650,00 Eur. paramos suma. Projektų lėšomis suorganizuotas XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas 2023“.
2. Projektas „Tausokime ir puoselėkime Sudeikių kraštą“. Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos programos lėšomis išleista 400 vnt. brošiūrų „XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas - 2023“, kurios buvo išplatintos seniūnijos gyventojams ir svečiams. Projekto vertė - 500,00 Eur.


3. Projektas „Gyvenkime sveikai“. Utenos rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos programos lėšomis suorganizuota žurnalistės Lidijos Laurinčiukienės paskaita „Ar apsimoka verkti, gal pradėkime veikti”. Taip pat suorganizuota išvyka į Tiltiškių vandens malūną – muziejų, skirtą Pasaulinei psichikos sveikatos dienai. Aplankyta senoviškų radijo aparatų kolekcija. Pravesta edukacija „Sportas – maistas – sveikata”, kurios metu buvo degustuojama to krašto patiekalai, papasakota apie sveikatai nepalankią mitybą, žalingus įpročius, kurie yra pagrindiniai veiksniai nekokybiškam gyvenimui. Įgyvendinto projekto vertė 560,00 Eur.
4. Projektas „Veiklos užtikrinimo siekiai“, Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo programos lėšomis pagal priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“ buvo apmokėtos sąskaitos už patalpų išlaikymą – mokesčiai už elektrą ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat apmokėtas banko sąskaitos administravimo mokestis bei finansininko paslaugos. Įgyvendinto projekto vertė – 1127,00 Eur.
5. Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo 2023 metams projektas „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas Sudeikių seniūnijoje”. Projekto lėšomis (13150,00 Eur) teikta pagalba 13 asmenų, kurie yra senyvo amžiaus ir/arba neįgalieji. Bendruomeninę pagalbą teikė trys darbuotojos.
6. Pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861 ,,Dėl 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pagal priemonę kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas, Kultūros ir socialinės plėtros centro projektui skirta 4000,00 Eur paramos suma. Projekto lėšomis įsigyta: kompiuteriai, monitorius, daugiafunkcinis įrenginys, kavos aparatas, projektorius su pastatomu ekranu. Projektas finansuotas valstybės biudžeto lėšomis.
Sudeikių seniūnijos bendruomenė
1. Projektas „Sudeikių miestelio šventė“, įgyvendintas pagal Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programą. Surengta Sudeikių miestelio šventė – buvo apipavidalinta scena, vyko edukacinė veikla „Sudeikių žuvienė“, koncertavo muzikinė grupė. Projekto vertė – 1000,00 Eur.
2. Projektas „Sudeikių bendruomenės stiprinimas“, finansuotas Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo programos lėšomis pagal priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“. Projekto lėšomis buvo apmokėtos sąskaitos už patalpų išlaikymą – mokesčiai už elektrą ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat finansininko paslaugos. Įgyvendinto projektą vertė – 406,00 Eur.
3. Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo 2023 metams projektas „Socialinės atskirties mažinimas Sudeikių seniūnijoje. Projekto lėšomis teikta pagalba 9 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Bendruomeninę pagalbą teikė trys darbuotojos. Projekto vertė -11800,00 Eur.
Sirutėnų krašto bendruomenė
1. Finansuota Sirutėnų krašto bendruomenės vaikų dienos centro veikla. Vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti skirta 25340,00 Eur (iš valstybės biudžeto lėšų – 19100 Eur; iš savivaldybės biudžeto lėšų – 6240,00 Eur). Lėšos skirtos darbo užmokesčiui (1,625 etato), komunalinėms paslaugoms ir vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimui.
2. Projektas „Sirutėnų krašto bendruomenės stiprinimas“, įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo programos lėšomis, pagal priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas” Projekto lėšomis buvo apmokėtos sąskaitos patalpų išlaikymui – mokesčiai už elektrą, vandenį ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat finansininko paslaugos. Įgyvendino projekto vertė – 2390,00 Eur.
3. Projektas “Darbo su jaunimu formų plėtra”, Utenos rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo srities projektas, skirtomis lėšomis suorganizuotas edukacinis renginys Vilnakiškyje ir Krepšinio diena. Įgyvendinto projekto vertė – 400,00 Eur.
Bendrija „Tėviškės pastogė“
1. Projektas „Sudeikių krašto bendruomenės stiprinimas“ finansuotas Utenos rajono savivaldybės Kaimo rėmimo programos lėšomis pagal priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas” Projekto lėšomis apmokėtos išlaidos už bendrijai ,,Tėviškės pastogė“ suteiktas finansinės apskaitos paslaugas. Įgyvendinto projekto vertė - 300,00 Eur.
2. Projektas „Tau, mano Aukštaitija, Jurginų žiedai“, pagal Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programą. Projekto lėšomis suorganizuota tradicinė Jurginų šventė. Įgyvendinto projekto vertė – 500,00 Eur.
3. Projektas „Protingas judėjimas“, finansuotas Utenos rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos programos lėšomis. Projekto lėšomis buvo rengiami sveikatą stiprinantys užsiėmimai vyresniojo amžiaus žmonėms. Įgyvendinto projekto vertė - 2360,00 Eur.
4. Projektas “Mums rūpi šitas kraštas”, Utenos rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo srities projektas, kurio lėšomis buvo suorganizuota sporto šventė. Įgyvendinto projekto vertė – 400,00 Eur.
Sudeikių seniūnijos nevyriausybinių organizacijų bendrai vykdyti projektai:
Sudeikių bendruomenė, kartu su Kultūros ir socialinės plėtros centru, Juozapavos bendruomene, Sirutėnų krašto bendruomene bei bendrija „Tėviškės pastogė“ pagal Utenos rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendino projektą „Bendruomeniškumas stiprina“. Projekto lėšomis buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą. Įgyvendinto projekto vertė - 2854,00 Eur.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041