school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Civilinė metrikacija

Darbo laikas:vestuves
Pirmadienis: 8.00-17.00
Antradienis: 8.00-17.00
Trečiadienis: 8.00-17.00
Ketvirtadienis: 8.00-17.00
Penktadienis: 8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Šeštadienis: 8.00-16.15 (santuokų registracijos dienomis)

CIVILINĖS METRIKACIJOS PASLAUGOS

Informacija norintiems įregistruoti sąntuoką


Norint įregistruoti santuoką yra pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. norinčiųjų susituokti asmenų, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas ar asmens tapatybės kortelė). Jei nuo prašymo padavimo iki santuokos registravimo dienos išsiėmėte naują asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pametėte dokumentą, pasikeitėte vardą ar pavardę ir pan. prašome Skyrių informuoti iš anksto.
3. jei ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą;
4. ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei ketinantis susituokti asmuo anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu ketinantis susituokti asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą. Jeigu vienas iš ketinančių susituokti asmenų yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą;
5. jei ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, taip pat turi būti pateikiamas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas;
6. asmenys, ketinantys tuoktis pasirinktoje vietoje, patys susitaria su pasirinktos vietos savininku dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje, pateikia rašytinį prašymą įregistruoti santuoką pasirinktoje vietoje ir susipažįsta su Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-1608 patvirtintu Santuokų registravimo norinčiųjų susituokti asmenų, pasirinktoje vietoje ceremonijos organizavimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu 

Santuokos registravimo įkainiai:

 • 30 Eur, kai santuoka registruojama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje.
  Jeigu interesantas pageidauja, jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.
 • 70 Eur, kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje.
  Jeigu interesantas pageidauja, jis gali gauti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52882
Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

 • LT74 4010 0510 0132 4763 - AB DNB bankas
 • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
 • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
 • LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S LT filialas
 • LT12 2140 0300 0268 0220 - Nordea Bank AB LT skyrius
 • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"
 • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

Mokėjimo būdai:

 • Internetu;
 • Bankų skyriuose;
 • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
 • Informacinėse „Maxima“ kasose;
 • UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.
Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, esančioje Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, registruojančio santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą.
Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).
Jei vienas iš norinčiųjų susituokti asmenų yra užsienio valstybės pilietis
, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą. Užsienio valstybės pilietis pateikęs prašymą el. būdu, santuokos registravimo dieną turi pateikti visų atsiųstų dokumentų originalus su vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės pilietis (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius) turi pateikti teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą (viza, atžyma pase ir kt.). Jeigu asmuo Lietuvoje yra neteisėtai arba leidimo būti Lietuvoje laikotarpis baigėsi, santuoka negali būti registruojama.
Santuokos registravimo dieną laukiame Jūsų atvykstant paskirtu laiku. Norintys susituokti asmenys ir liudytojai su savimi privalo turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus arba asmens tapatybės korteles). Kai santuokos registravimo ceremonija vyksta patalpoje – kaukės yra privalomos, kai vyksta atviroje erdvėje – kaukės rekomenduojamos.

Santuokų registracijos grafikas

Santuokos taip pat registruojamos ir ketvirtadieniais.

2023 m. SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS

2023 m. sausio 7, 21 d.
2023 m. vasario 11, 25 d.
2023 m. kovo 4, 18 d.
2023 m. balandžio 1, 22 d.
2023 m. gegužės 6, 20 d.
2023 m. birželio 3, 17 d.
2023 m. liepos 8, 15, 22 d.
2023 m. rugpjūčio 5, 12, 19 d.
2023 m. rugsėjo 9, 23 d.
2023 m. spalio 7, 21 d.
2023 m. lapkričio 11, 25 d.
2023 m. gruodžio 9, 30 d.

2024 m. SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS (šeštadieniai)

2024 m. sausio 13, 27 d.
2024 m. vasario 10, 24 d.
2024 m. kovo 9, 23 d.
2024 m. balandžio 13, 27 d.
2024 m. gegužės 11, 25 d.
2024 m. birželio 8, 22 d.
2024 m. liepos 13, 20,27 d.
2024 m. rugpjūčio 10, 17, 24 d.
2024 m. rugsėjo 7, 21 d.
2024 m. spalio 5, 19 d.
2024 m. lapkričio 9, 23 d.
2024 m. gruodžio 7, 28 d.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041