school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Dėl išvados gavimo gręžiniui projektuoti

Fiziniai ar juridiniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinančios įsirengti gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinį, turi raštu ar elektroniniu būdu, pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai, kai Utenos rajono teritorijoje planuojama įrengti gręžinį, nustatytos formos paraišką gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti. Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti galima pateikti tiesiogiai į savivaldybės administracijos priimamąjį (103 kab.), siųsti paraišką ir pridedamus dokumentus paštu, adresu Utenio a. 4, LT-28503 Utena, ar savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apie parengtą išvadą (teigiamą ar neigiamą) požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti pareiškėjas informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais elektroniniu būdu ar nurodytu pašto adresu, arba esant pageidavimui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos 106 kab., adresu Utenio a. 4, Utena.
Teigiama savivaldybės administracijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

Pateikiami nustatytos formos Paraiškoje nurodyti pridėti dokumentai išvadai gauti:
1. Paraiška (nustatytos formos);
2. Žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija;
3. Žemės sklypo plano kopija;
4. Kitų susijusių dokumentų kopijos (nuotekų tvarkymas);
5. Įgaliojimas raštu, kai teikia paraišką įgaliotas asmuo.

Dėl išsamesnės informacijos apie išvados gavimą gręžiniui projektuoti procedūras galite kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių tel. +370 389 64030, +370 687 83975 arba el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

PARAIŠKOS FORMA >>>

Informacija gyventojams dėl vandens gręžinių įteisinimo procedūrų >>>

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041