school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Skelbiama nevyriausybinių organizacijų atstovų atranka į Utenos rajono savivaldybės šeimos komisiją

Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija skelbia nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis, atstovų atranką į Utenos rajono savivaldybės šeimos komisiją (toliau – Komisija).
Nevyriausybinė organizacija pasiūlymą raštu Savivaldybės administracijai turi pateikti iki 2023 m. birželio 9 d. 17 val.
Viena nevyriausybinė organizacija gali siūlyti vieną atstovą. Pasiūlyme turi būti nurodoma siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) pareigos organizacijoje. Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašytas nevyriausybinės organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę bei pareigas.


Esant daugiau siūlomų asmenų, nei yra vietų Komisijoje, Savivaldybės administracija atskirai organizuos susirinkimus, kurių metu pasiūlyti asmenys paprasta balsų dauguma išrinks 7 nevyriausybinių organizacijų atstovus.
Komisijos tikslas – padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią
aplinką Savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.
Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Komisija vykdo šias funkcijas:
1. analizuoja, stebi ir vertina, kaip formuojama ir įgyvendinama šeimos politika
Savivaldybėje;
2. teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl šeimos stiprinimo Savivaldybėje prioritetų,
programų ir priemonių;
3. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl paslaugų šeimai
prieinamumo ir plėtros Savivaldybėje;
4. skatina šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų veiklą.
Konsultacijas su kvietimu susijusiais klausimais teikia:
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė, mob. tel. 8 676 15978, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Konsultacijų teikimo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 iki 17. 00 val.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041