school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešėjų apsauga

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešimas gali būti pateiktas:
· Nustatyta forma;
· Laisva forma, tačiau nurodant, kad informacija yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmuo, teikiantis informaciją, gali ją pateikti:
· Tiesiogiai 732 kabinete, Utenio a. 7, Utena;
· Paštu- siunčiant pranešimą su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“, adresu Utenio a. 7-732, LT-28503 Utena; · Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
· Pasitikėjimo telefonu 8 800 77472.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomos priemonės:
· Konfidencialumo užtikrinimas;
· Draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
· Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
· Teisė gauti kompensaciją;
· Nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
· Atleidimas nuo atsakomybės (sutartinės, deliktinės, garbės ir orumo įžeidimo).
· Informacijos suteikimas.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą.
Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Aktualu:
· Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;
· Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. I-207 „Dėl pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“;
· Utenos rajono administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. AĮ-815„Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Utenos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2023 m. Utenos rajono savivaldybės administracijoje pranešimų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą gauta nebuvo.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041