school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Struktūra ir kontaktai

Tel.: (8 - 389) 61586
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena
724-725 kab.


Valdymo struktūros schema
2021 03 16 strukturos schema

 * Valstybės tarnautojas
** Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį


Daiva Karalienė - savivaldybės kontrolierė

 Daiva Karalienė
Savivaldybės kontrolierė
Tel. (8 389) 61 586, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 725
Savivaldybės kontrolieriaus atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Gyvenimo aprašymas

Gimė 1970 m. balandžio 24 d. Utenoje.

1988 m. baigė Utenos 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Utenos Dauniškio gimnazija).
1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos ir audito specialybės mokslus ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1996 - 1999 m. dirbo buhaltere uždarojoje akcinėje bendrovėje.
1997 - 2008 m. - Utenos rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus vyriausioji specialistė.
2008 - 2013 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė.
2013 - 2014 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėja.
Nuo 2015 m. vasario 3 d. – Utenos rajono savivaldybės kontrolierė.

Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas LR Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
Savivaldybės kontrolierius vadovauja Kontrolės ir audito tarnybai, organizuoja tarnybos veiklos plano vykdymą ir yra už tai atsakingas.
Savivaldybės kontrolierius atskaitingas savivaldybės tarybai.
Savivaldybės kontrolierius nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų. Savivaldybės kontrolierius priima gyventojus nustatytu darbo laiku.


Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti Tarnybos 2023 metų veiklos plane nustatytų uždavinių vykdymą bei savivaldybės tarybos pavestų neplaninių darbų vykdymą.
2. Auditų poveikio stiprinimo tikslu savivaldybės merui ir savivaldybės tarybos kontrolės komitetui teikti informaciją apie audituojamiems subjektams pateiktas rekomendacijas ir jų vykdymą.
3. organizuoti Tarnybos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, atsižvelgiant į jų veiklos vertinimo išvadas.
4. Praplėsti informacijos apie Tarnybos veiklą sklaidą.

 


Dalia Petronienė - savivaldybės kontrolieriaus patarėja

 Dalia Petronienė

Savivaldybės kontrolieriaus patarėja
Tel.: (8 389) 615 87, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724
Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės kontrolieriaus patarėjo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei 

Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjos einamųjų metų užduotys
1. Savivaldybės kontrolieriaus pavestus auditus atlikti nustatytais terminais ir numatytomis apimtimis bei pagal audito atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
2. Vykdyti audituotiems subjektams pateiktų audito rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
3. Dalyvauti vidaus teisės aktais patvirtintų audito procedūrų tobulinime.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti Tarnybos dokumentų valdymo darbus.
5. Vykdyti Tarnybos viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir ataskaitų pateikimo darbus


Silvija Zlataravičienė - finansų specialistė

Silvija Zlataravičienė
Finansų specialistė
Tel.: (8 389) 615 87, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724
Finansų specialistas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Darbo kodekse nustatyta tvarka.

Finansų specialisto atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei 


Utenos rajono savivaldybės finansų specialistės einamųjų metų užduotys

1. Atlikti savivaldybės kontrolieriaus pavedimais pavestus auditus ir rekomendacijų vykdymo stebėseną.
2. Dalyvauti, rengiant vidaus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos apskaitos ir turto valdymo procedūras.
3. Pereiti prie internetinės apskaitos programos versijos naudojimo.
4. Pateikti pasiūlymus audito įrodymų rinkimo efektyvumui didinti.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041