school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Veiklos dokumentai

Audito ataskaitos ir išvados

2024 m. 

2023 m. 

2022 m.

2021 m.

2020 m.

2019 m.
AUDITO ATASKAITA „UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO VERTINIMAS“
AUDITO IŠVADA „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO"
Auditoriaus atsakomybės apibūdinimas (sudedamoji audito išvados dalis)
AUDITO ATASKAITA "AR EFEKTYVŪS IR REZULTATYVŪS VALDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO PROCESAI SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE BENDROVĖSE"

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ IKI 1000 TŪKST. EUR PASKOLĄ LR FINANSŲ MINISTRO NUSTATYTA TVARKA ATRINKTIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI VERTINIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ IKI 1000 TŪKST. EUR PASKOLĄ LR FINANSŲ MINISTRO NUSTATYTA TVARKA ATRINKTIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI VERTINIMAS

AUDITO ATASKAITA „UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ IKI 538 TŪKST. EUR PASKOLĄ PAIMTOMS PASKOLOMS GRĄŽINTI IR TRUMPALAIKIO SKOLINIMOSI IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSINIO PAGRĮSTUMO VERTINIMAS"

AUDITO IŠVADA „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINIMOSI FINANSINIO PAGRĮSTUMO, GAUNANT TRUMPALAIKĘ IKI 1000 TŪKST. EUR PASKOLĄ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LAIKINAM PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI"

AUDITO IŠVADA „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ DEŠIMTIES METŲ LAIKOTARPIUI IKI 538 TŪKST. EUR PASKOLĄ PAIMTOMS PASKOLOMS GRĄŽINTI"

AUDITO ATASKAITA „VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO VERTINIMAS"

AUDITO IŠVADA „DĖL VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS"
„Auditoriaus atsakomybės apibūdinimas (sudedamoji audito išvados dalis)"

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041