school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pramonės parko atsiradimas - naujos galimybės Utenos rajono gyventojams

2024 07 17 pram parkasVyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymui Utenoje steigti pramonės parką ir, atsižvelgiant į jo reikšmę regionui, projektui suteikti valstybei svarbaus projekto statusą.

„Šiuo metu Utenos regione neturime teritorijos, skirtos gamybos ir paslaugų vystymui, todėl nėra galimybės maksimaliai išnaudoti turimą potencialą ir pritraukti investicijų. Įgyvendinus projektą, planuojama sukurti apie 310 naujų darbo vietų ir pritraukti 53,2 mln. eurų. Taip padidinsime regiono patrauklumą“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Continue Reading

Smulkusis verslas ir ūkininkai planuoja įrengti beveik 58 MW bendros galios saulės elektrinių

2024 07 17 elektrinePer kelis mėnesius nuo kovo pradžios Lietuvos energetikos agentūra gavo 742 paraiškas dėl valstybės investicinės paramos saulės elektrinių projektams sausumoje. Smulkusis verslas ir ūkininkai planuoja įrengti beveik 58 MW bendros galios saulės elektrinių. Jau nuo rugsėjo 4 d. dar daugiau įmonių ir ūkininkų vėl bus pakviesti teikti paraiškas paramai gauti pagal Energetikos ministerijos patikslintas finansavimo sąlygas.

„Sąlygų pakeitimai suteiks galimybę teikti paraiškas dėl paramos saulės elektrinėms sausumoje įsirengti vidutinėms įmonėms, ūkininkams ir atsinaujinančių išteklių energijos bei piliečių energetikos bendrijoms, o ne tik mažoms ir labai mažoms įmonėms – kaip iki šiol. Tikimės, kad paskatinsime dar daugiau įmonių aktyviau kreiptis dėl paramos, įsirengti saulės elektrines ir pasigaminti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių“, – pažymi Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.

Continue Reading

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2024 05 31 fotoVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas Utenos rajono savivaldybė informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą projekto rengimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais yra parengtas detalusis planas ir paskirties keitimas, pagal detaliojo plano ir Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0004:283 Utenos m. k.v., esančiame J. Basanavičiaus g. 32, Utenos mieste, yra leidžiamas.

Continue Reading

Startuoja projektas - Mindaugo Stundžios poezijos knygos „Neatmenu savęs“ leidyba

Skirtas finansavimas Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų „Utenai reikia tavęs“ veiklos srities „Nevyriausybinių organizacijų kultūrinė veikla“ projektui „Mindaugo Stundžios poezijos knygos „Neatmenu savęs“ leidyba“ (Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų „Utenai reikia tavęs“ veiklos sričių „Nevyriausybinių organizacijų kultūrinė veikla“ ir „Turizmo skatinimas ir plėtra“ projektų finansavimo 2024 m. balandžio 29 d. Nr. AĮ-282.

Continue Reading

Maudyklų vanduo Utenos rajone yra švarus

Aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad 2024 m. liepos 8 d. buvo paimti vandens mėginiai iš šių Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų: Alaušo ežero (Sudeikiai), Tauragno ežero (Tauragnai) ir mieste: Dauniškio ežero (iš Aušros g. ir Sudeikių g. pusių), Vyžuonaičio ežero (iš Ežero g. ir Molėtų g. pusių) bei Utenos tvenkinio (Vestuvių g., ir Šaltupio maudyklų).
Atlikus vandens kokybės tyrimus, nustatyta, kad aukščiau išvardintų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Taip pat 2024 m. liepos 5 d. Alaušo ežero (Sudeikiai), Tauragnų ežero (Tauragnai), Dauniškio ežero (Aušros g., Utena), Utenos tvenkinio (Vestuvių g., Utena) maudyklose išmatuotas visų keturių maudyklų vandens skaidrumas, kuris didesnis nei 1 m.

Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Utenos rajono savivaldybėje

AB „Via Lietuva“ informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Continue Reading

Utenos kultūros centras viešame nuomos konkurse išnuomoja Utenos kultūros centrui patikėjimo teise priklausantį turtą patalpas

1. Utenos kultūros centras (toliau – Nuomotojas arba Turto valdytojas), Aušros g. 49, Utena, kodas 190945725, viešame nuomos konkurse (toliau – Konkursas) išnuomoja Utenos kultūros centrui patikėjimo teise priklausantį turtą patalpas – pastate – Utenos kultūros centre (unikalus numeris 8299-0002-0018 , registro Nr. ,82/15132, pažymėjimas plane – 1C2p, patalpų indeksai 1-30, 1-31, 1-32, 1-33, 1-34, 1-35 (128,22 kv. m) , adresu Aušros g. 49, Utenoje. Turto viešą nuomos konkursą vykdo Utenos kultūros centro direktoriaus įsakymu sudaryta Utenos kultūros centro turto nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).
2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
3. Dokumentai konkursui pateikiami lietuvių kalba.

Continue Reading

Projektas "Skaitmeninis dešimtmetis: nė vienas nėra pamirštas" kviečia į nuotolinę paskaitą

2024 07 12 N vienas nra pamirtasRyšių reguliavimo tarnybos inicijuotas ir LR Prezidento Gitano Nausėdos globojamas projektas „Skaitmeninis dešimtmetis: nė vienas nėra pamirštas“ maloniai kviečia Jus liepos 18 d. 16 val. jungtis į nuotolinę paskaitą:
• Trumpas projekto „Skaitmeninis dešimtmetis: nė vienas nėra pamirštas“ pristatymas
• AB „Regitra“ paskaita „Kaip pasitikrinti iki kada galioja mano vairuotojo medicinos pažyma? Ką daryti toliau?“
Projekto partnerio – VO „Senjorų pasaulis“ sukurtos nuorodos į paskaitą:
https://us06web.zoom.us/j/89044045122?pwd=lStYZhyhcQgDk5le6yycCw0omDvg0l.1
https://www.youtube.com/@senjorupasaulis2002/streams (renginio dieną)

Utenoje išbandyta nauja technologija – kelio pagrindo stabilizavimas ligninu

Siekiant išsiaiškinti, kaip ateityje būtų galima pagreitinti Utenos rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimo darbus, Utenoje išbandyta nauja technologija – kelio pagrindo stabilizavimas ligninu.
„Viena priežasčių, kodėl žvyruotų kelių asfaltavimo programos juda lėtai – brangūs keliams tinkamų pagrindų įrengimo darbai. Jei stabilizavimo ligninu technologija pasiteisintų, ji leistų šiuos darbus gerokai atpiginti, dėl ko ateityje su turimu finansavimu galėtume daugiau rajono kelių padengti asfaltu. Juolab, kad turime gerų pavyzdžių Norvegijoje, Lenkijoje“, - teigė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas.

Continue Reading

„Narkotikams - Ne"

2024 07 11 narkotikaiNuolat girdi ar matai asmenis, kurie galbūt platina narkotines medžiagas?
Neužsimerk – paskambink policijos pasitikėjimo linija 8 700 60 777 ir pasidalyk šia informacija su pareigūnais.
2024 07 11 narkMes esame pasirengę reaguoti, išaiškinti tokius asmenis ir užkirsti kelią tolesniam narkotikų plitimui Tavo rajone, gatvėje ar mokykloje.
Nebūk abejingas, paskambink ir padėk apsaugoti savo, savo artimojo, kaimyno ar pažįstamo vaikus.

 

Kultūros paveldo departamentas informuoja

2024 m. liepos 15 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

  • Lietuvos partizanų Juozo Čižo ir Prano Čižo kapų (u. k. 47924), Utenos r. sav., Utenos sen., Biliakiemio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
  • Lietuvos partizanų Alberto Petravičiaus - Lino ir Vytauto Petravičiaus - Alko kapų (u.k. 47923), Utenos r. sav., Utenos sen., Biliakiemio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
  • Lietuvos partizano Broniaus Gasiūno kapo (u.k. 47922), Utenos r. sav., Tauragnų sen., Daunorių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
  • Lietuvos vietinės rinktinės karių kapo (u.k. 47640), Utenos r. sav., Utenos miesto sen., Utenos m., Bažnyčios g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041