school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Civilinės metrikacijos paslaugos

Darbo laikas

Kontaktai:
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Kristina Andrulienė, tel.: +370 389 48696, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Specialistės:
Gerda Kvaselienė, tel.: +370 389 61749, el. paštas: gŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Loreta Vidžiūnė, tel.: +370 389 61614, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Visus prašymus civilinės metrikacijos klausimais galite pateikti:

 • atvykus į skyrių (Utena, Utenio a. 4, 100 kab.) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/. Atvykus į skyrių su savimi būtina turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
 • el. būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS) (https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt).  Prisijunkite prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS), užpildykite ir pateikite prašymą, sulaukite atsakymo. Užsisakius ne elektroninį dokumentą, atvykite į Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių pasiimti dokumento. Su savimi turėkite galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus.
 • užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.

Informacija apie paslaugas, susijusias su civilinės būklės aktų įrašais


Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, kuriame numatyta, kad popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai nebebus išduodami. Šis įstatymas nustato civilinės būklės aktų registravimo tvarką, civilinės būklės aktus registruojančių institucijų teises ir pareigas, kitų institucijų ir asmenų, susijusių su civilinės būklės aktų registravimu, teises ir pareigas.
Asmeniui, kuriam įregistruotas civilinės būklės akto įrašas, arba jo atstovui pageidaujant, išduodami civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams.
Asmenys dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų įstatyme numatytų paslaugų gali kreiptis į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą. Taip pat įstatymo numatytais atvejais į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.
Gyventojai elektroniniu būdu gali užsakyti paslaugas, susijusias su civilinės būklės aktų įrašais. Prisijungus prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (toliau – MGVDIS), adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.
Įkainiai už civilinės būklės aktų įrašų sudarymą:

 • Gimimo registravimas - neatlygintinai
 • Tėvystės pripažinimas, tėvystės (motinystės) nustatymas ar nuginčijimas ir įvaikinimo registravimas - neatlygintinai.
 • Asmens mirties registravimas - neatlygintinai.
 • Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas ir anuliavimas – neatlygintinai
 • Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą – neatlygintinai
 • Civilinės būklės aktų įrašų keitimas, taisymas, pildymas - 10,00 Eur
 • Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimas - 6,00 Eur
 • Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas - 12,00 Eur
 • Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas - 4,30 Eur  

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52882
Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

LT74 4010 0510 0132 4763 - AB DNB bankas
LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S LT filialas
LT12 2140 0300 0268 0220 - Nordea Bank AB LT skyrius
LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"
LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas
Mokėjimo būdai:
Internetu;
Bankų skyriuose;
AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
Informacinėse „Maxima“ kasose;
UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

 •  Pareiga Lietuvos Respublikos piliečiams pranešti apie užsienyje sudarytus civilinės būklės aktus

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti bet kuriai pasirinktai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus. Šie užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka.
  Asmenų pateiktiems duomenims nesutampant su Lietuvos Respublikos Gyventojų registro duomenimis, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai turi teisę reikalauti iš asmenų pateikti trūkstamus duomenis, o asmenys, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, privalo tuos duomenis pateikti. Nepateikus trūkstamų duomenų teisės aktų nustatyta tvarka bus atsisakoma atlikti paslaugą.
  Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus privalo būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, jie turi būti legalizuoti užsienio valstybės kompetentingoje institucijoje ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (informacija: https://keliauk.urm.lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille) arba patvirtinti pažyma Apostille. Apostilės nereikalaujama pateikiant išrašus iš civilinės būklės aktų įrašų (Forma A, B ir C) pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą konvenciją.
  Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, pateikiamas kompetentingos užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos dokumentas, teismo sprendimas arba teismo pažyma pagal Briuselis II reglamentą.
  Nuo 2019 m. vasario 16 d. Lietuvoje pradėjus tiesiogiai taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, legalizavimo ir Apostilės nebebus reikalaujama ant Europos Sąjungos šalių narių išduodamų dokumentų (toliau – viešieji dokumentai), patvirtinančių:

  • Gimimą
  • Mirtį
  • Vardą ir pavardę
  • Santuoką
  • Santuokos nutraukimą (daugiakalbė standartinė forma neišduodama),
  • Gyvenimą skyrium (sepraciją) ar santuokos pripažinimą negaliojančia,
  • Tėvystę, motinystę,
  • Įvaikinimą.

  Jei asmenys kartu su viešaisiais dokumentais pateiks daugiakalbes standartines formas, tuomet nebebus prašoma vertimo į lietuvių kalbą. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji yra Reglamento dalis ir galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.
  Visų kitų valstybių (ne ES narių) išduodami dokumentai, tvirtinami įprasta tvarka.
  Užsienio valstybėje įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų įtraukimas į apskaitą.
  Asmeniui, kreipiantis dėl užsienio valstybėje įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų apskaitos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui turi būti pateikiami:
  1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių kreipiasi per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS), adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt. ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninio ryšio priemonėmis;
  3. dokumentai, patvirtinantys į apskaitą įtraukiamą civilinės būklės aktą, išskyrus atvejus, kai Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius gauna šiuos dokumentus iš Lietuvos Respublikoje juos sudarančių įstaigų ir teismų;
  4. kiti dokumentai (pvz., jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas).
  Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant dokumentų originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai ar šios taisyklės nenustato kitaip.

  Įkainiai už užsienio valstybėse sudarytų civilinės būklės aktų įrašų įtraukimą į apskaitą:

  • Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų įtraukimas į apskaitą - 10,00 Eur.
  • Užsienio valstybėje įregistruos santuokos įtraukimas į apskaitą - 10,00 Eur.
  • Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų įtraukimas į apskaitą – 10,00 Eur.
  • Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių įtraukimas į apskaitą – neatlygintinai.
  • Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas - 4,30 Eur.

  Mokėjimo rekvizitai:
  Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
  Įmokos mokesčio kodas: 52882
  Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

  • LT74 4010 0510 0132 4763 - AB DNB bankas
  • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
  • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
  • LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S LT filialas
  • LT12 2140 0300 0268 0220 - Nordea Bank AB LT skyrius
  • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank"
  • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas

  Mokėjimo būdai:

  • Internetu;
  • Bankų skyriuose;
  • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
  • Informacinėse „Maxima“ kasose;
  • UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir (ar) kito asmens duomenis.
Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.
Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, esančioje Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, registruojančio santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą.
Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).
Jei vienas iš norinčiųjų susituokti asmenų yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą. Užsienio valstybės pilietis pateikęs prašymą el. būdu, santuokos registravimo dieną turi pateikti visų atsiųstų dokumentų originalus su vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės pilietis (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius) turi pateikti teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą (viza, atžyma pase ir kt.). Jeigu asmuo Lietuvoje yra neteisėtai arba leidimo būti Lietuvoje laikotarpis baigėsi, santuoka negali būti registruojama.
Santuokos registravimo dieną laukiame Jūsų atvykstant paskirtu laiku. Norintys susituokti asmenys ir liudytojai su savimi privalo turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus arba asmens tapatybės korteles). 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041