school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas

Paslaugos teikimo tikslas - išugdyti gebėjimus kurti darnius tarpusavio santykius šeimoje, tėvams suteikiant žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių labiau suprasti savo vaikų netinkamo elgesio priežastis, saugiai ir pozityviai drausminti vaikus, kurti gerą ryšį su vaiku, suprasti vaikų ir savo jausmus bei juos valdyti sudėtingose situacijose, naudoti metodus, užkertančius kelią netinkamam vaikų elgesiui. Paslauga teikiama šeimoms, norinčioms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti, ir šeimoms, kurioms tokia paslauga paskirta specialistų, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes, taip pat įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius.
Paslaugos teikimo būdas - atsižvelgiant į asmens poreikius, gali būti teikiama individualiai ar grupei. Jei paslauga teikiama grupėje, 1 darbuotojas, teikiantis pasirengimo šeimai ar tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugas, turėtų dirbti su ne didesne kaip 20 asmenų grupe.
Paslaugos teikėjas - Socialinių paslaugų įstaigos (tarp jų nevyriausybinės organizacijos), sveikatos priežiūros įstaigos, parapijos, vyskupijų šeimos centrai.
Paslaugos gavėjai - paslauga teikiama kiekvienam besikreipiančiam asmeniui / šeimai. Paslauga pradedama teikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo asmens / šeimos kreipimosi į paslaugos teikėją arba savivaldybės administraciją dienos. Paslauga grupėje turėtų būti pradedama teikti per 10 darbo dienų, į grupę užsiregistravus paslaugų teikėjo numatytam asmenų skaičiui, bet ne mažiau nei 6 asmenys.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo“ nustatyta, kad Bazinio paslaugų šeimai paketo priedo 8 punktas „Paslaugos, padedančios asmenims ir (ar) šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti“ įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Tėvystės įgūdžių ugdymas paslaugos teikėjai Utenos rajono savivaldybėje:

Eil. Nr.

Paslaugą teikianti institucija

Įstaigos organizacijos buveinė, ontaktiniai duomenys

Paslauga

Paslaugų gavėjai

Paslaugos teikimo intensyvumas

1.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras kartu su partneriu Utenos apskrities vyrų krizių centras

www.gerovescentras.utena.lm.lt
Vaižganto g. 50-1, Utena
tel. +370 607 92006, +370 389 61623

Individualios psichologo konsultacijos

Vaikų globos netekę ar krizių įveikimo grupėje gyvenantys tėvai

Pagal poreikį

Individualios socialinio darbuotojo, psichologo  konsultacijos

Nepilnamečių ir jaunų tėvų (iki 29 metų) individualus konsultavimas

Pagal poreikį, vidutiniškai 1 k. per savaitę

Individualios socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos

Tėvai besikreipiantys savarankiškai ar su nukreipimu

Pagal poreikį, vidutiniškai 1 k. per savaitę. Iki 10 konsultacijų šeimai

Psichologo, socialinio darbuotojo  konsultacijos (Grupiniai užsiėmimai)

Tėvai besikreipiantys savarankiškai ar su nukreipimu

1 k. per savaitę.
8 susitikimai po 2 valandas (psichologo)
1 k. per savaitę. 10 susitikimų po 2 valandas (soc. darbuotojo)

2.

Utenos  švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

Aukštakalnio g. 5, Utena
tel. +370 389 61546
www.usc.utena.lm.lt

Tėvystės įgūdžių ugdymas grupėje.
Individualios tėvų konsultacijos.

Atskiros grupės tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, 7-12 metų vaikus, paauglius.

2 grupės per metus
Vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 12 tėvų.
Viena grupė susitinka 10 kartų, vieno užsiėmimo trukmė – 2 valandos.

3.

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras (VJUC)

Lauko g. 19A, Utena
tel. +370 389 61690
www.jaunimas.utena.lm.lt

Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos

Pagal poreikį

Pagal poreikį

4.

Visuomeninė organizacija Utenos tėvų asociacija

Vaižganto g. 58-10, Utena
tel. +370 647 26292
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savitarpio pagalbos grupės

Pagal poreikį

Pagal poreikį

5.

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Neįtikėtini metai“

Tėvų grupių vadovų kontaktai registracijai
Modestas Norgėla,
tel. +370 655 38535,
Karolina Puzinaitė,
tel. 370 659 05982.

Tėvystės įgūdžių ugdymas grupėje.
Programa skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 ir 7-12 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų

Pagal poreikį

Programos trukmė –2 val. trukmės kassavaitiniai grupės susitikimai 18 savaičių

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041