school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Utenos rajono savivaldybės vykdomoji institucija  išduoda šias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (neterminuotas licencijos galiojimas).
2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų (neterminuotas licencijos galiojimas).
3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento (neterminuotas licencijos galiojimas).
4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento (neterminuotas licencijos galiojimas).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau – Įmonės rekvizitai), elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;
komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis;
prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas;
įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);
sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.

Prašymo forma ⇒

2. Įgaliojimą, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo.
3. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, o jį pasirašantys asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).
4. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.

5. Dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už licencijos išdavimą.

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Nuo 2017-11-01 Licencijos papildomos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.
Duomenis apie licencijas rasite ⇒

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas įmonei pateikus paraišką dėl licencijos galiojimo panaikinimo arba Utenos miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą (pažeidimus).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:
1. Prašymą panaikinti licencijos galiojimą. Prašymo forma ⇒
2. Licencijos ir jos priedų, kurių galiojimą prašoma panaikinti, originalus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas): 
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti įmonė.
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Dėl licencijos panaikinimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“


Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Administracijos direktorius panaikina licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu įmonė per nustatytą sustabdymo terminą pašalino pažeidimus. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:
Įmonė, norinti kad būtų panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas, pateikia:
1. Prašymą. Prašymo forma ⇒
2. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą. 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti įmonė.
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Suteikimo trukmė: 3 d. d.

Teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“


Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildytos.
Licencija pildoma, kai įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą, taip pat jeigu pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose mini barus. 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:
1. paraišką, kurioje nurodoma:
įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;
turimos licencijos numeris;
prašomi įrašyti į licenciją pakeisti arba papildyti sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, keičiamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, prekybos vietos pavadinimas ar adresas, taip pat jei keičiami viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numeriai, įrengiami viešbučio kambariuose mini barai;
2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, o jį pasirašantys asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už licencijos papildymą.

Prašymo forma ⇒

Licencija papildoma per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Nuo 2017-11-01 Licencijos papildomos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas. Duomenis apie licencijas rasite ⇒

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Aprašymas:  
 

Valstybės rinkliava už alkoholio licencijos papildymą - 112 eurų

 
 
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52382
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
AB Citadele bankas LT787290000000130151
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“


Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti patikslintos - kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys, taip pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.
Suteikimo trukmė: 3 d. d.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:
1.Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurioje nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data, priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą.

Nuo 2017-11-01 Licencijos papildomos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.
Duomenis apie licencijas rasite ⇒
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prašymo forma ⇒

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Apmokėjimo už paslaugą informacija:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Aprašymas:

Valstybės rinkliava už alkoholio licencijos patikslinimą - 112 eurų (už licencijų patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama).

 
 
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52382
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
AB Citadele bankas LT787290000000130151
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025

Teisės aktai:
 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“


Užsisakykite paslaugas per elektroninių valdžios vartų portalą

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041