school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais it su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Prašymo forma ⇒

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijos išdavimas

Prašymo forma ⇒

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijos išdavimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimo

Administracijos direktorius panaikina licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu įmonė per nustatytą sustabdymo terminą pašalino pažeidimus.
Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonė, norinti, kad būtų panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas, pateikia:
1. Prašymą. Prašymo forma ⇒
2. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą.

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Teisės aktai:
 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114  
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“


Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimo

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
1. Paraišką, kurioje nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė turi);
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
1.4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
2. Licencijos originalą, jeigu įmonei buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius patikrina valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo.
Prašymo forma ⇒

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Apmokėjimo už paslaugą informacija:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Aprašymas: Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 112 eurų (už licencijos patikslinimą, kai keičiasi įmonės rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama).
   
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52482
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“, AB LT247300010112394300
Luminor Bank AB LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
AB Citadele bankas LT787290000000130151
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo panaikinimas 


Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė.
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis, kad būtų panaikintas licencijos galiojimas, pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą. Įmonė privalo grąžinti licencijos originalą ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas po  licencijos galiojimo panaikinimo.

Prašymo forma ⇒

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo panaikinimo kreiptis: Strateginio planavimo ir investicijų skyrius,   vyr. specialistė Justina Gučiuvienė, +370 389 64049,  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

 Užsisakykite paslaugas per elektroninių valdžios vartų portalą

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041