school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas 2024 m.

2024 04 02 paseliaiInformuojame, kad žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyks nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki birželio 21 d., tačiau Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas ir pradėti pildyti paraiškas bus galima nuo jau balandžio 15 d. (nepatvirtinant paraiškos).
Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, pavėluotai paraiškos priimamos iki 2023 m. liepos 1 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinama 1 proc.
Išmokos už deklaruotus plotus – tik aktyviai ūkininkaujantiems
Pareiškėjas (fizinis ar juridinis asmuo), siekiantis gauti išmokas už deklaruotus plotus, privalo būti aktyvus ūkininkas. Aktyvaus ūkininko statusą atitinka tie pareiškėjai, kurių už praėjusius deklaravimo metus gauta išmokų (bendra visų paramos schemų) suma neviršija 2000 Eur. Pareiškėjai, kurių gauta išmokų suma viršija 2000 Eur, turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:


• pareiškėjo ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre;
• pareiškėjo pagrindinė valdos ekonominė veikla yra žemės ūkis, miškininkystė arba žuvininkystė;
• pareiškėjas turi bent 1 sutartinį gyvulį (toliau – SG) valdoje, kuris (-ie) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. yra registruotas (-i) Ūkinių gyvūnų registre;
• pareiškėjui nuosavybės teise priklauso registruota žemės ūkio technika, kuri einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. įskaitytinai nepertraukiamai registruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ir iš jo neišregistruota;
• pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija arba profesinio mokymo įstaiga, vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą ir (arba) mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą žemės ūkio srityje;
• pareiškėjas yra žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);
• pareiškėjas dalyvauja intervencinėse priemonėse, kuriomis siekiama aplinkosaugos ir klimato tikslų.
Pievų tvarkymo reikalavimai
Pievas, žolinius azotą kaupiančius augalus pareiškėjai privalo nušienauti bent vieną kartą per metus arba nuganyti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Pareiškėjai, laikantys ne mažiau kaip 0,3 SG/ha:

jeigu pareiškėjo (valdos nario) laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis (2024 m. sausio 1 d. - gegužės 31 d.) sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui, o pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų plotuose yra ganoma, šių plotų nebūtina papildomai šienauti, t. y. po ganymo lauke likę žolės likučiai nebus laikomi reikalavimu neatitikimu (tokiu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. šiuose laukuose yra būtini ūkinių gyvūnų buvimo lauke požymiai). Jeigu pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų plotuose nėra ganoma, laukai turi būti nušienauti pasirinktu būdu, t. y. nušienauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba susmulkinta ir tolygiai paskleista, arba palikta suguldyta vietoje.
Pareiškėjai, laikantys mažiau kaip 0,3 SG/ha:
jeigu pareiškėjo (valdos nario) laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis (2024 m. sausio 1 d. - gegužės 31 d.) sudarė mažiau kaip 0,3 SG hektarui, pievų ir azotą kaupiančių augalų plotai turi būti nuganyti, o nenuganyti plotai turi būti nušienauti pasirinktu būdu, t. y. nušienauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista, arba palikta suguldyta vietoje.
Pareiškėjai, nelaikantys žolėdžių ūkinių gyvūnų:
jeigu pareiškėjas 2024 m. sausio 1 d. - gegužės 31 d. laikotarpiu žolėdžių ūkinių gyvūnų nelaikė, pievų ir azotą kaupiančių augalų plotus turi nušienauti pasirinktu būdu, t. y. nušienauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista, arba palikta suguldyta vietoje.
Sodų ir uogynų tarpueilių tvarkymas:
sodų, riešutynų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra pieva, pievų tvarkymas atliekamas pasirinktu būdu, t. y. nušienauta žolė turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba susmulkinta ir tolygiai paskleista, arba palikta suguldyta vietoje.
Juodajam pūdymui taikomi reikalavimai:
nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. juodojo pūdymo plotuose negali būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba (t. y. sėja, auginimas ir derliaus nuėmimas) einamųjų metų produkcijai gauti. Juodasis pūdymas turi būti bent kartą po birželio 1 d. įdirbtas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių.
Žaliajam pūdymui taikomi reikalavimai:
nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. žaliojo pūdymo plotuose negali būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba (gyvulių ganymas, šienavimas, išskyrus žaliosios masės įterpimą į dirvą ir sutvarkymą) einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme einamaisiais metais pasėtų augalų mišinys turi būti sudarytas iš bent dviejų augalų, pasirinktinai iš šių: vasarinių rapsų, rapsukų, garstyčių (baltųjų ir rudųjų, juodųjų), ridikų (aliejinių ir baltųjų, juodųjų), avižų, facelijų, grikių, saulėgrąžų ir visų Klasifikatoriaus II bei III grupės augalų. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. žemės ūkio augalų mišinys turi būti įterptas į dirvą. Žaliąjį pūdymą galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei pareiškėjas prieš žaliosios masės įterpimą į dirvą ar jos sutvarkymą mobiliąja programa „NMA agro“ Agentūrai pateikia auginamo mišinio nuotraukas.
Ekologinių sistemų reikalavimai
Pareiškėjai gali savanoriškai pasirinkti dalyvavimą ekologinėse sistemose ir pretenduoti į šių ekologinių sistemų išmokas: kompleksinė ekologinė sistema, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“, „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“.
Kai pareiškėjo deklaruojamuose laukuose ar jų dalyse vykdomi įsipareigojimai pagal ekologines sistemas, turi būti laikomasi konkrečių plotų priežiūrai ar juose vykdomai ūkininkavimo veiklai nustatytų reikalavimų.
Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei Valdymo reikalavimų laikymasis
Pareiškėjai, teikiantys paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, privalo laikytis Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, patvirtintų 2023 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-107 „Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ (2024 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-267 redakcija) ir Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, patvirtintų 2023 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ (2023 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-423 redakcija).
Paraiškų pateikimo tvarka
Siekiant išvengti žmonių susibūrimų ir taupant pareiškėjų bei specialistų laiką deklaravimo metu, kviečiame skambinti seniūnijose (pagal žemės ūkio valdos centrą) dirbantiems Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistams ir registruotis dėl konkretaus atvykimo laiko (balandžio 15 d. – birželio 21 d.).
Taip pat prašome pareiškėjų, deklaruojančių nedidelius žemės ūkio naudmenų plotus (arba turinčių tik pievų plotus) nedelsti ir paraiškas pateikti kaip galima ankščiau, nelaukiant paskutinių deklaravimo dienų.
Seniūnijose dirbančių Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistų kontaktiniai duomenys:
2024 04 16 kontaktai zemes deklaravimui

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuojame, kad, kaip ir ankstesniais metais, paraiškas bus galima užpildyti ir pateikti ir savarankiškai, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą. Prireikus specialisto konsultacijos, prašome susisiekti aukščiau nurodytais kontaktais.

Svarbu. Atkreipiame dėmesį, kad nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pateikta paramos paraiška (ar padedant specialistui, ar teikiant savarankiškai) pareiškėjas patvirtina, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Siekiant išvengti Nacionalinės mokėjimo agentūros sankcijų ir reikšmingų paramos sumų praradimų, prašome atidžiai peržiūrėti paraiškoje esančią informaciją ir pastebėjus klaidų ar netikslumų, kuo skubiau atlikti paraiškos taisymą (paraiškos duomenų keitimas galimas tik iki birželio 30 d.).

Susipažinti su Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimais galite čia:
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ec166e0e2eb11eead77e967e3995264?fbclid=IwAR2jux_XYj2rvuFho4TtyJegVgXHEZZGiM8TVadp_FmoxUvq5-Sywos3oSY

Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90362e90b44011ed8df094f359a60216/asr
Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db36b0a0b66511ed8df094f359a60216/asr

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041