school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

2020 m. rugsėjo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. RUGSĖJO 22 D., 15.30 VAL., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASITARIMŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2020-09-17

1. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl garantijos suteikimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS -171 „Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimo.
5. Dėl pritarimo projektui „Utenos kultūros inovacijų centro ,,Saulė“ sukūrimas, aktualizuojant nekilnojamojo kultūros paveldo objektą (u. k. 17053)“.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.
8. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Bažnyčios g. 1, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos verslo informacijos centrui.
9. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį.
10. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Tauragnų g. 15-1, Kuktiškės, Utenos r. sav.) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-115 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. RUGSĖJO 22 D., 15.30 VAL., UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2020-09-17

1. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl garantijos suteikimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS -171 „Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimo.
5. Dėl pritarimo projektui „Utenos kultūros inovacijų centro ,,Saulė“ sukūrimas, aktualizuojant nekilnojamojo kultūros paveldo objektą (u. k. 17053)“.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.
8. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Bažnyčios g. 1, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos verslo informacijos centrui.
9. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį.
10. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Tauragnų g. 15-1, Kuktiškės, Utenos r. sav.) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-115 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo aprašo ir Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
15. Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Utenos rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.
16. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2020-2021 m. m. sportinio ugdymo ir rengimo plano projekto suderinimo.
17. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės ir miestelių herbų, kitų savivaldybės simbolių naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimoˮ pakeitimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir pavadinimų suteikimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO  2020 M. RUGSĖJO 21 D., 15 VAL. 30 MIN.,  UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2020-09-17

1. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl garantijos suteikimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS -171 „Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ pakeitimo.
5. Dėl pritarimo projektui „Utenos kultūros inovacijų centro ,,Saulė“ sukūrimas, aktualizuojant nekilnojamojo kultūros paveldo objektą (u. k. 17053)“.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.
8. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Bažnyčios g. 1, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos verslo informacijos centrui.
9. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį.
10. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Tauragnų g. 15-1, Kuktiškės, Utenos r. sav.) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-115 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo aprašo ir Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
15. Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Utenos rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.
16. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2020-2021 m. m. sportinio ugdymo ir rengimo plano projekto suderinimo.
17. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės ir miestelių herbų, kitų savivaldybės simbolių naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimoˮ pakeitimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir pavadinimų suteikimo.
Papildomas klausimas:
Informacija apie dantų protezavimo paslaugų kompensavimą Utenos rajono gyventojams.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2020 M. RUGSĖJO 22 D., 15 VAL. 00 MIN.,  UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 207 KABINETE,
DARBOTVARKĖ

2020-09-17

 1. Dėl pritarimo projektui „Utenos kultūros inovacijų centro „Saulė“ sukūrimas, aktualizuojant nekilnojamojo kultūros paveldo objektą (u. k. 17053)“
2. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo aprašo ir Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Utenos rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2020-2021 m. m. sportinio ugdymo ir rengimo plano projekto suderinimo.
6. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės ir miestelių herbų, kitų savivaldybės simbolių naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos patvirtinimo.

 Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041