school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

2021 m. gruodžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. GRUODŽIO 21 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021-12-16

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
3. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Kasandros grupė“.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo kooperatinei bendrovei ,,GO QUALITY".
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB ,,AL GRUPĖ‘‘.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuva“.
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Metų vingis“.
10. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
12. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Šaltinėlis“.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms“ pakeitimo.
15. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
17. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
18. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
19. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-82 „Dėl atlygio budinčiam globotojui dydžio ir vienkartinės įsikūrimo išmokos patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. GRUODŽIO 21 D., 15 VAL. 00 MIN., TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2021-12-16

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
3. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Kasandros grupė“.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
6. Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto strategijos 2022-2030 metams patvirtinimo.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo kooperatinei bendrovei ,,GO QUALITY".
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB ,,AL GRUPĖ‘‘.
10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuva“.
11. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Metų vingis“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo" pakeitimo.
13. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
16. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
17. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Šaltinėlis“.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms“ pakeitimo.
22. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
23. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
24. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
27. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-82 „Dėl atlygio budinčiam globotojui dydžio ir vienkartinės įsikūrimo išmokos patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
35. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
37. Dėl sutikimo pradėti procedūras dėl valstybės tapimo Viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininke.
38. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
39. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Saldutiškio sen.).
40. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. GRUODŽIO 20 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-12-16

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
3. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Kasandros grupė“.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
6. Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto strategijos 2022-2030 metams patvirtinimo.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo kooperatinei bendrovei ,,GO QUALITY".
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB ,,AL GRUPĖ‘‘.
10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuva“.
11. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Metų vingis“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo" pakeitimo.
13. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
16. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
17. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Šaltinėlis“.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms“ pakeitimo.
22. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
23. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
24. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
27. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-82 „Dėl atlygio budinčiam globotojui dydžio ir vienkartinės įsikūrimo išmokos patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
35. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
37. Dėl sutikimo pradėti procedūras dėl valstybės tapimo Viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininke.
38. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
39. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Saldutiškio sen.).
40. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2021 M. GRUODŽIO 21 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-12-16

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
2. Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto strategijos 2022-2030 metams patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
5. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
6. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
8. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Šaltinėlis“.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms“ pakeitimo.
10. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.

 

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041