school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

2022 m. vasario mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. VASARIO 15 D., 10 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2022-02-10

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
4. Dėl išvadų pateikimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Vega market“.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
7. Dėl pritarimo Leliūnų seniūnijos bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių Leliūnuose sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ dalinio finansavimo“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl atstovavimo Utenos rajono savivaldybei viešosiose įstaigose, kuriose savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (arba savininkės), turtines ir neturtines teises įgyvendina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
11. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
12. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Pasaka“.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Lauko g. 19A, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai-daugiafunkciam centrui“ pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. VASARIO 15 D., 14 VAL. 00 MIN., TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-02-10

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2022-2025 m. programos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
7. Dėl išvadų pateikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo laiko suderinimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2021 metams patvirtinimo.
14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Vega market“.
15. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
16. Dėl pritarimo Leliūnų seniūnijos bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių Leliūnuose sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ dalinio finansavimo“ pakeitimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl atstovavimo Utenos rajono savivaldybei viešosiose įstaigose, kuriose savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (arba savininkės), turtines ir neturtines teises įgyvendina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
20. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
21. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir
ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
23. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Pasaka“.
24. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Lauko g. 19A, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai-daugiafunkciam centrui“ pakeitimo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono savivaldybės lėšų skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
27. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-244 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-244 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
29. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
32. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrąjį planą) sprendinių įgyvendinimo 2020-2021 metų stebėsenos ataskaitai.
33. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2020-2021 metų stebėsenos ataskaitai.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. VASARIO 14 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2022-02-10

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2022-2025 m. programos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
7. Dėl išvadų pateikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo laiko suderinimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2021 metams patvirtinimo.
14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Vega market“.
15. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
16. Dėl pritarimo Leliūnų seniūnijos bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių Leliūnuose sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ dalinio finansavimo“ pakeitimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl atstovavimo Utenos rajono savivaldybei viešosiose įstaigose, kuriose savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (arba savininkės), turtines ir neturtines teises įgyvendina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
20. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
21. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
23. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Pasaka“.
24. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Lauko g. 19A, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai-daugiafunkciam centrui“ pakeitimo.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono savivaldybės lėšų skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
27. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-244 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-244 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
29. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
32. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrąjį planą) sprendinių įgyvendinimo 2020-2021 metų stebėsenos ataskaitai.
33. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2020-2021 metų stebėsenos ataskaitai.

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. VASARIO 15 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2022-02-10

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
4. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
5. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
7. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Pasaka“.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai-daugiafunkciam centrui“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono savivaldybės lėšų skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.

 

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041