school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

2022 m. gegužės mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. GEGUŽĖS 24 D., 15 VAL. 30 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-05-19

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai.
2. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti išlaidoms, susijusioms su Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
7. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 5, Utena) nuomos sutarčių atnaujinimo su UAB „Apotheca vaistinė“.
8. Dėl Vienkartinės materialinės paramos asmenims, priimantiems Ukrainos gyventojus pasitraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo ir mokėjimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo.
10. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise švietimo įstaigoms.
11. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais, nustatymo.
12. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
13. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų įkainių nustatymo.

 

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. GEGUŽĖS 24 D., 15 VAL. 00 MIN., TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-05-19

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.
4. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti išlaidoms, susijusioms su Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
11. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 5, Utena) nuomos sutarčių atnaujinimo su UAB „Apotheca vaistinė“.
12. Dėl Vienkartinės materialinės paramos asmenims, priimantiems Ukrainos gyventojus pasitraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo ir mokėjimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise švietimo įstaigoms.
15. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais, nustatymo.
16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
17. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų įkainių nustatymo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo.
Papildomi klausimai:
19. Informacija dėl savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešuose aukcionuose.
20. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės kapinių plėtros perspektyvų.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2022 M. GEGUŽĖS 23 D., 15 VAL. 30 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-05-19

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.
4. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti išlaidoms, susijusioms su Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
11. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 5, Utena) nuomos sutarčių atnaujinimo su UAB „Apotheca vaistinė“.
12. Dėl Vienkartinės materialinės paramos asmenims, priimantiems Ukrainos gyventojus pasitraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo ir mokėjimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise švietimo įstaigoms.
15. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais, nustatymo.
16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
17. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų įkainių nustatymo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo.
Papildomas klausimas
19. Informacija dėl Utenos užtvankos hidrotechnikos statinių kapitalinio remonto.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. GEGUŽĖS 24 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE (207 KAB.), DARBOTVARKĖ

2022-05-19

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.
3. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti išlaidoms, susijusioms su Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise švietimo įstaigoms.

Komiteto pirmininkas    Raimundas Čepukas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041