school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

2022 m. rugpjūčio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. RUGPJŪČIO 23 D., 15 VAL. 30 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-08-18

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone ridos savikainos nustatymo.
5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos nesuteikimo UAB „Utenos prekyba“.
6. Dėl leidimo Utenos kultūros centrui įsigyti lengvąjį automobilį.
7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
8. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos krašto žmonių su negalia sąjungai.
11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Gamtos fotografų klubui „Žalias skėtis“.
13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. RUGPJŪČIO 23 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-08-18

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone ridos savikainos nustatymo.
5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos nesuteikimo UAB „Utenos prekyba“.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
8. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą.
9. Dėl leidimo Utenos kultūros centrui įsigyti lengvąjį automobilį.
10. Dėl pritarimo Susitarimui dėl teisių ir pareigų pagal 2015 m. kovo 31 d. Bendradarbiavimo sutartį Nr. S3-40 perleidimo sudaryti.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
12. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos krašto žmonių su negalia sąjungai.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Gamtos fotografų klubui „Žalias skėtis“.
17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo.
20. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl prašymo perduoti Utenos rajono savivaldybei patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2022 M. RUGPJŪČIO 22 D., 15 VAL. 30 MIN., SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 323 KABINETE (III AUKŠTAS), DARBOTVARKĖ

2022-08-18

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone ridos savikainos nustatymo.
5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos nesuteikimo UAB „Utenos prekyba“.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
8. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą.
9. Dėl leidimo Utenos kultūros centrui įsigyti lengvąjį automobilį.
10. Dėl pritarimo Susitarimui dėl teisių ir pareigų pagal 2015 m. kovo 31 d. Bendradarbiavimo sutartį Nr. S3-40 perleidimo sudaryti.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
12. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos krašto žmonių su negalia sąjungai.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Gamtos fotografų klubui „Žalias skėtis“.
17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo.
20. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl prašymo perduoti Utenos rajono savivaldybei patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. RUGPJŪČIO 23 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 207 KABINETE (II AUKŠTAS), DARBOTVARKĖ

2022-08-18

1. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
4. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą.
5. Dėl leidimo Utenos kultūros centrui įsigyti lengvąjį automobilį.
6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
7. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
8. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai. 

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041