school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

2022 m. spalio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. SPALIO 25 D., 15 VAL. 30 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-10-20

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos autobusų parkas“.
5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
6. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru sudarymui.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS - 240 ,,Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo.
10. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
11. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
12. Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos plano patvirtinimo.
13. Dėl UAB „Utenos vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, suderinimo.
14. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
15. Dėl sutikimo dalyvauti reorganizavime ir įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.
18. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
19. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Onkologinių ligonių asociacijai „Vilties kelias“.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto perdavimo patikėjimo teise.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto nurašymo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl pritarimo centralizuoti VšĮ Utenos ligoninės viešuosius pirkimus.

Papildomas klausimas:
Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros plėtros strategijos 2022-2026 metams.

 

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2022 M. SPALIO 24 D., 15 VAL. 30 MIN., POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-10-20

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos autobusų parkas“.
5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
6. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru sudarymui.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS - 240 ,,Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo.
10. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
11. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
12. Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos plano patvirtinimo.
13. Dėl UAB „Utenos vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, suderinimo.
14. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
15. Dėl sutikimo dalyvauti reorganizavime ir įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.
18. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
19. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Onkologinių ligonių asociacijai „Vilties kelias“.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto perdavimo patikėjimo teise.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto nurašymo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
26. Dėl pritarimo centralizuoti VšĮ Utenos ligoninės viešuosius pirkimus.
27. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.
28. Dėl pavadinimų ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Utenos m.).

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. SPALIO 25 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2022-10-20

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos autobusų parkas“.
5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
6. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru sudarymui.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS - 240 ,,Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo.
10. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
11. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
12. Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos plano patvirtinimo.
13. Dėl UAB „Utenos vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, suderinimo.
14. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
15. Dėl sutikimo dalyvauti reorganizavime ir įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.
18. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
19. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Onkologinių ligonių asociacijai „Vilties kelias“.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto perdavimo patikėjimo teise.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto nurašymo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
26. Dėl pritarimo centralizuoti VšĮ Utenos ligoninės viešuosius pirkimus.
27. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.
28. Dėl pavadinimų ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Utenos m.).

Papildomi klausimai:

26. Dėl informacijos dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir įsiskolinimo būklės 2022 m. rugsėjo 30 d.
27. Dėl pritarimo viešosios ir privačios partnerystės projektui nukėlimo termino.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros plėtros strategijos 2022-2026 metams projekto.

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2022 M. SPALIO 25 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 207 KABINETE (II AUKŠTAS), DARBOTVARKĖ

2022-10-20

1. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS - 240 ,,Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo.
7. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
8. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.
10. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros plėtros strategijos 2022-2026 metams.

 

Komiteto pirmininkas---- Raimundas Čepukas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041