school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Kviečiame teikti paraiškas tvarkyti melioracijos sistemas

Nuo kovo 1 d. kviečiami žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos bei fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.

Kokia veikla remiama pagal intervencinę priemonę?
Pagal priemonę remiamos 2 veiklos:
1. reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas;
2. esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.
Pareiškėjas per vieną kvietimą gali pateikti tik vieną paramos paraišką pagal vieną iš nurodytų veiklų.

Kada priimamos paraiškos paramai gauti?
Paraiškos pagal priemonės veiklą „Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas“ priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d. 8.00 val. iki 2024 m. balandžio 30 d. 17 val., tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma. Paraiškos priimamos tik darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Paraiškos pagal priemonės veiklą „Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas“ priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d. 00.00.00 val. iki 2024 m. balandžio 30 d. 23.59.59 val.

Kas gali teikti paraiškas?
Pareiškėjai t. y. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos bei fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupės, paraiškas privalo teikti kartu su partneriu – savivaldybe, o jų partnerystė turi būti įtvirtinta sudarius jungtinės veiklos sutartį.

Kas yra fizinių ar juridinių asmenų grupės?
Tai fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, kurių valdomos žemės ribos sutampa su melioracijos sistemos ribomis, taip pat turi būti veikiančios pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį.

Kas yra projekto Partneris?
Tai fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą, pagal prieš projekto įgyvendinimą pareiškėjo ir jo partnerio / partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

Koks paramos dydis ir intensyvumas?
Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas - finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės). Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 40 000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų).
Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas - finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės). Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

Kokia paramos paraiškų atranka?
Kai vykdoma reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas veikla, paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Paraiškų priėmimas stabdomas, kai pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma.
Kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimas veikla, privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Kokie projektų atrankos kriterijai esamų melioracijos sistemų rekonstravimas veiklai (suteikiamų balų skaičius)?
1. projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus, – suteikiama 20 balų;
2. projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose žemės ūkio naudmenų našumo balas (visų projekto įgyvendinimo teritorijoje esančių sklypų) yra didesnis (nustatoma pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis):
2.1. jei 42 balai ir daugiau – suteikiama 20 balų;
2.2. jei 34,1–41,9 balo – suteikiama 15 balų;
2.3. jei 34 balai ir mažiau – suteikiama 10 balų.
3. projektai, kuriuose griovių ir (arba) pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
3.1. 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 25 balai;
3.2. 40–49,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
3.3. 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
4. projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, sedimentaciniai tvenkiniai, ties drenažo žiotimis įrengiamos dirbtinės šlapynės, suformuojamos dirbtinės salpos, įrengiami įtvirtintų akmenų, nuovartų ar rąstų stabilūs metiniai, reguliuojamo drenažo šuliniai ir vožtuvai) ir jų vertė sudaro:
4.1. 10 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
4.2. 7–9,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
4.3. 5–6,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
5. projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose didesnis melioracijos statinių nusidėvėjimas (balai suteikiami tik tuo atveju, jei visų rekonstruojamų melioracijos statinių nusidėvėjimas atitinka nurodytas nusidėvėjimo ribas):
5.1. daugiau kaip 75 proc. – suteikiama 15 balų;
5.2. 60,0–74,9 proc. – suteikiama 10 balų;
5.3. 45,1–59,9 proc. – suteikiami 5 balai.

Kur kreiptis norint gauti paramą?
Paraiška ir kartu teikiami dokumentai NMA priimami tik užpildžius elektroninę formą Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu www.zumis.lt.
Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. turi būti pateiktas likus ne mažiau nei trims darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/23a454b242b511eeb4b9a076396dcf81?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=98989bcd-2fb0-47fb-a9f9-587ee80651da

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041