school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas

SADM logo herbasNevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2024 m. tvarka
Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. AĮ-365 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2023 m. balandžio 12 d. nauja redakcija), Utenos rajono savivaldybė planuoja ir šiais metais įgyvendinti minėtą Priemonę, finansuojamą valstybės biudžeto lėšomis. 2024 metais Utenos rajono savivaldybei skirta 27 599,00 Eur.


Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.
Priemonės įgyvendinimą organizuos Utenos rajono savivaldybė, paskelbdama atrankos konkursą atskiru pranešimu.
Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties su projekto vykdytoju pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.
Įgyvendinant Priemonę, Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka finansavimas numatomas skirti bendrai visai savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.
Priemonei įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės teritorijoje bus sudaroma ne daugiau 6 asmenų Vertinimo komisija, kuri bus sudaryta ir seniūnaičių (ne mažiau kaip 50 proc.), nevyriausybinių organizacijų atstovų (ne mažiau kaip 30 proc.) ir Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovų (ne daugiau kaip 20 proc.). Vertinimo komisijos savarankiškai organizuos savo darbą, vertins paraiškas, priims sprendimus dėl projektų, kuriems gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka bus skiriamas finansavimas. Utenos rajono savivaldybės administracija vykdys Priemonės įgyvendinimo stebėseną, tikrins projektų veiklų įgyvendinimą, skirtų lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą, tinkamumą ir pan.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO EIGA:

1. KVIETIMAS
Savivaldybės administracija paskelbia projektų atrankos konkursą (kurio terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų) teikti paraiškas pagal tinkamų finansuotinų veiklų sąrašą. Jei po pirmo kvietimo lieka nepanaudotų Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, organizuojamas antras kvietimas, kurio paraiškų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 14 kalendorinių dienų.
2. VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS
Išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoja reikalingą seniūnaičių skaičių, nevyriausybinių organizacijų taryba – nevyriausybinių ir/ar bendruomeninių organizacijų atstovus, Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovus – administracijos direktorius. Vertinimo komisijos personalinė sudėtis tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu.

3. PARAIŠKŲ VERTINIMAS
Savivaldybės administracija administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrina, ar paraiškos atitinka visus nurodytų formaliųjų kriterijų reikalavimus. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atliks Vertinimo komisija, bus įvertinami projektai pagal turinį, naudą, apskaičiuojant kiekvienai paraiškai skirtų balų vidurkį, siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį ir reitinguojant projektus balų mažėjimo tvarka.
4. SPRENDIMAS FINANSUOTI
Savivaldybės administracijos direktorius Vertinimo komisijos pateiktu siūlymu priima sprendimą dėl atrinktų labiausiai atitinkančių bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projektų finansavimo.
5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS
Su projekto vykdytojais Savivaldybės administracija pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis.
6. PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA
Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projektuose užsibrėžtų tikslų bei rezultatų. Savivaldybės administracija vykdo projektų kontrolę veiklų įgyvendinimo metu, tikrina, ar skirtos lėšos naudojamos laikantis projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

 

KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA
Visu Priemonės įgyvendinimo metu konsultacijas ir metodinę pagalbą telefonu, elektroninėmis priemonėmis Vertinimo komisijoms/projektų pareiškėjams/vykdytojams darbo dienomis teikia Utenos rajono savivaldybės administracijoje atsakingas asmuo - Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Sandra Bagdonavičienė, tel. +370 389 48693, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kviečiame Utenos rajono bendruomenines organizacijas būti aktyvioms ir įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant 2024 m. Priemonę, skirtą bendruomenių stiprinimui savivaldybėje.
Dokumentai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b227740a65e11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7b82e58b-bb50-4caf-ab44-6f94ed8e4e8d
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0726d00bf1711ed97b2975f7dad7488

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041