school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Atliekų tvarkymas

2023-09-28 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-235 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano patvirtinimo"

Buityje susidarančių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikas 2024 m. Utenos mieste ir rajone 

Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014–2023 m. 

Atliekų tvarkymo įmokos ir kompensacijos

Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžiai  

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, komunalinių atliekų tvarkymo būtinosios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos kiekvienais metais, atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus. Atsižvelgdama į UAB „Utenos komunalininkas“ pateiktus duomenis ir skaičiavimus, Utenos rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-98 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio utenos rajono savivaldybėje nustatymo“  nustatė įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius Utenos rajono savivaldybėje, kurie taikomi nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-352  

Kompensacijos už komunalinių atliekų tvarkymą

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-352 (redakcijos: 2017-04-27 sprendimas Nr. TS-131 , 2018-04-26 sprendimas Nr. TS-139) patvirtino: 

1. sumažinant 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objektuose šioms grupėms:
    1.1. socialinės pašalpos gavėjams;
    1.2. daugiavaikėms šeimoms;
    1.3. nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone.
  2. sumažinant 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte.
  3. kompensuojant 100 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą religinės paskirties objektuose.
Dėl kompensacijų prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių (Utenio a. 4, Utena) ar atitinkamą kaimo seniūniją.

Didelių gabaritų atliekų surinkimas

UAB ,,Utenos komunalininkas“ eksploatuojama Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 2024 02 22 rase
Rašės g. 4, LT-28197 Utena Tel.: +370 604 75 269

Darbo laikas:
I - 7.00 - 16.00 val.;
II-V - 7.00 - 19.00 val.;
VI - 7.00 -16.00 val.;
VII - nedirba.
Pietų pertrauka 11.00 – 11.45 val.
Atliekos priimamos iš fizinių asmenų.


UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojama Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 2024 02 22 savartynas
Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r.; Tel.: +370 673 27819
Darbo laikas:
II-V – 9.00 - 16.00 val. (pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val.);
VI – 8.00 - 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.);
VII ir I - nedirba.
Atliekos priimamos iš fizinių asmenų.

Daugiau informacijos apie renkamas atliekas ir nemokamai priimamus kiekius - https://uratc.lt/atlieku-priemimas/

 

Dėl asbesto turinčių gaminių

Utenos rajono savivaldybės administracija 2021 m. lapkričio 25 d. teikė paraišką LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų tvarkymo. Skyrus finansavimą ir pasirašius paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, UAB ,,Utenos komunalininkas“ apvažiavimo būdu (iš gyventojo nurodytos vietos, esančios Utenos rajono savivaldybės teritorijoje) nemokamai rinko gyvenamuosiuose namų ūkiuose susidariusias asbestinio šiferio atliekas. Taip pat buvo sudaryta galimybė ir patiems gyventojams savo transportu pristatyti asbesto atliekas į UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ šalinimo įrenginius. Atliekų surinkimo paslauga finansuojama Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis. Projekto metu numatytas tikslas – saugiai pašalinti 275 tonas atliekų – pasiektas.

Sutaupius projektui skirtų lėšų planuojama vykdyti viešąjį pirkimą paslaugų teikimui ir tęsti nemokamą gyvenamuosiuose namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimą apvažiavimo būdu. Apie planuojamą atliekų surinkimą bus informuojama iš anksto.


Statinių savininkų (naudotojų) bei statinių techninių prižiūrėtojų dėmesiui 

Vykdant Asbesto šalinimo programos 2008-2013 metų priemones (Žin., 2008, Nr. 48-1777), Aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267 patvirtintas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašas (Žin., 2009 , Nr.61-2437 ). Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tikslas - nustatyti, kiek statant viešojo naudojimo pastatus, gyvenamuosius namus ir kitus namų valdų ūkinius pastatus yra panaudota asbesto turinčių gaminių bei įvertinti, kokia šių gaminių būklė. 
Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašas nustato asbesto turinčių gaminių pirminės ir pakartotinės inventorizacijos atlikimo ir ataskaitų teikimo procedūras, pranešimų apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos teikimo tvarką. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: Utenos rajone - į atitinkamos seniūnijos darbuotojus, mieste - į Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistą Vytautą Leiką, tel. 63894, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (Utenio a. 4, 217 kab.)
Asbestinių stogų keitimas

Pakuočių atliekų tvarkymas

Utenos rajono savivaldybės tarybai pritarus, 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir pakuočių atliekų paruošimo naudoti organizavimo Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tokio pat pobūdžio bendradarbiavimo sutartis 2015 m. kovo 31 d. buvo pasirašyta ir su VšĮ „Gamtos ateitis“.
Bendradarbiavimo sutarčių tikslas – sudaryti galimybes Utenos rajono savivaldybės gyventojams bei kitiems komunalinių atliekų turėtojams naudotis pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis, sukurta infrastruktūra, skatinti atliekų turėtojus naudotis šia surinkimo sistema, mažinti tinkamų perdirbimui ar kitokiam panaudojimui tinkamų pakuočių atliekų patekimą į aplinką ir regioninį sąvartyną, užtikrinti nemokamą pakuočių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų.

PTO  zaliasis taskas   gamtos ateitis

Papildančios atliekų surinkimo sistemos

Asociacija „EEPA“
2016 m. kovo 3 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-225 „Dėl asociacijos „EEPA“ Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų tvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.įsakymo Nr. AĮ – 1300 pripažinimo netekusiu galios.“  
2014 m. gruodžio 31 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-1300 „Dėl Asociacijos „EEPA“ Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų tvirtinimo“ patvirtintos Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos ir pasirašyta 2014 m. gruodžio 31 d. sutartis Nr. S9-169 dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje diegimo.

Papildomas susitarimas 2021m. 
Papildomas susitarimas 2017 m.  
Papildomas susitarimas 2016 m. 


VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“
2014 m. sausio 31 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-90 „Dėl VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų tvirtinimo“ patvirtintos Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos, o 2014 m. vasario 10 d. pasirašyta  sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo Nr. S9-18 (2014-02-10) 

Papildomas susitarimas (2021-07-31)
Papildomas susitarimas (2014-10-02)  


 VšĮ „Žaliasis taškas"
2017 m. lapkričio 22 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-1205 „Dėl VšĮ „Žaliasis taškas“ Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių pakuočių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų tvirtinimo“  patvirtintos Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios pakuočių  atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygos, o 2017 m. gruodžio 7 d. pasirašyta sutartis Nr. S3-145  dėl organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios pakuočių atliekų surinkimo sistemos Utenos rajono savivaldybėje diegimo.

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone

Utenos mieste įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone". Projekto metu numatyta įrengti 149 pusiau požeminiai komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai, kurie montuojami 24 komunalinių atliekų surinkimo aikštelėse (schema ).
Kiekvienoje komunalinių atliekų aikštelėje (sąrašas ) statomi konteineriai:
• 2 vnt., mišrioms komunalinėms atliekoms.
• 1 vnt., popieriui ir kartonui.
• 1 vnt., plastikui ir metalui.
• 1 vnt., stiklui.
• 1 vnt., biologiškai skaidžioms medžiagoms.
• 1 vnt., tekstilei (įrenginėjami 5 aikštelėse iš 24).

Įgyvendinant projektą individualių namų valdoms nupirkta 605 rūšiavimo konteineriai, skirti biologiškai skaidžioms atliekoms. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. gruodžio 25 d.

atliekos baneris

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041